Släktföreningen

Anders Sidners släktförening är en förening med rötterna i Härnösand och i musiken. Släktträdet börjar med Anders Sidner d.ä. 1788-1852 som var kontraktsprost i Grundsunda.

Intiativtagaren till föreningen var Viktor Sidner  – son till Anders Sidner d.y. som studerade i Uppsala och vid musikaliska akademien i Stockholm. 1841 kom han till Härnösand för att tillträda en tjänst som musiklärare vid läroverket. Under Anders Sidners (d.y.) år i Härnösand byggde han upp ett omfattande musikliv och lade också grunden till Härnösands musiksällskap.

Anders Sidner d.y. och hans hustru Charlotte fick 11 barn och efter tre av dessa; Lotten, Linnea och Ester, finns i dag efterlevande.

Hemsidan för föreningen är till för medlemmarna och all övrig information nås genom inloggning.