Välkommen

Anders Sidners släktförening är en förening med rötterna i Härnösand och i musiken. Släktträdet börjar med Anders Sidner d.ä. 1788-1852 som var kontraktsprost i Grundsunda.

Hemsidan för föreningen är till för medlemmarna och all övrig information nås genom inloggning. Vill du komma i kontakt med föreningen kan du maila anderssidner(a)gmail.com.